Preskočiť na obsah

Pharma certifikát

Správna distribučná prax (GDP – Good Distrubution Practice) opisuje minimálne normy, ktoré musí distribútor spĺňať, aby zabezpečil zachovanie kvality a integrity liekov v celom dodávateľskom reťazci.
Preto zariadenia používané na kontrolu alebo monitorovanie prostredia, v ktorom sa skladujú lieky, by sa mali v stanovených intervaloch kalibrovať v závislosti od rizika a posúdenia spoľahlivosti.
Kalibrácia zariadenia by mala byť viazaná na vnútroštátnu alebo medzinárodnú normu merania.

Naše kalibračné laboratórium na testovanom objekte posudzuje a hodnotí tieto parametre:

  • technické riešenie, kontrola údržby, pravidelný servis (DQ – Design Qualification),
  • montážna kvalifikácia, kontrola ATP (IQ – Installation Qualification),
  • prevádzkové hodnotenie, kalibrácia (OQ – Operation Qualification).

Overovanie je podľa pracovného postupu.
Poskytovanú službu vykonávame nestranne a dôveryhodne splnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017.
Výsledkom testovania je „Pharma certifikát“.

Staňte sa naším zmluvným partnerom a získajte viac výhod.

Neváhajte nás kontaktovať.